Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen Bottalle tiistaina 26.4 klo 15.00!

Olen toiminut Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtajana nyt kymmenen vuotta. Olen iloinen siitä, että apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki on nyt suostunut ehdokkaaksi ARYn uudeksi puheenjohtajaksi!

ARYn perinteen mukaisesti hallitus on keskustellut hallituksen nimilistasta. Pitkään varapuheenjohtajana toiminut Erkka Valkiala siirtyy jäsenkuntaan ja hänen tilalleen on valmis astumaan toimitusjohtaja Saku Sipola. Samoin pitkään hallituksessa ollut Anne Viita ja Kalervo Haverinen jäävät pois. Espoon asuntotoimen johtaja Anne Savolainen antaisi tilaa apulaiskaupunginjohtaja Olli Isotalolle ja opiskelija-asuntotuotantoa edustaisi uudessa hallituksessa Matti Tarhio. Nykyisestä hallituksesta ovat valmiita jatkamaan Liisa Linna-Angelvuo, Markku Hedman, Sauli Hievanen, Esa Kankainen, Jarmo Linden, Jani Nieminen, Jouni Parkkonen, Ari Pauna, Aija Tasa ja allekirjoittanut. Kiitos kaikille nyt poisjääville hallituksen jäsenille ja parasta menestystä vuosikokouksessa valittaville! Puheenjohtajana annan suuren kiitoksen myös yhdistyksemme sihteeri Laura Hassille, jonka luonnollisesti toivon jatkavan myös uuden puheenjohtajan tukena.

Kulunut kymmenvuotiskausi on ollut asuntopolitiikan vuoristorata, eritoten Helsingin seudulla.

Vuosikymmen sitten otaksuttiin Helsingin virallisessa asunto-ohjelmassa pääkaupungin väestönkasvun lähes pysähtyneen. Helsinki päätti vuotuiseksi asuntotuotannoksi riittävän noin 3000 uutta asuntoa. Yleisesti oletettiin ARA-tuotannon olevan päättymässä. Vain vuosi, pari tämän jälkeen tunnustettiin kaupungistumisen ajan merkit ja tuotannon tavoitteita hilattiin myös Helsingissä ylöspäin. Rakennusteollisuutta elvytettiin vuoden 2008 luottolamasta hölläkätisellä välimallin ARA-rahoituksella. Tämäkään ei kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon auttanut ja valtio panosti kohta eritoten pitkän ARA-vuokra-asuntotuotannon edellytyksiin. Tällä linjauksella saavutettiin valtion ja kuntien sopimuksen tavoitteet vuosille 2012-2015 Helsingin seudun maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä.

Vuoden 2015 valmistuneiden asuntojen tuotantoluvut olivat vihdoin Helsingin seudulla kasvaneiden tavoitteiden mukaisia, mutta taas on ajan linjaus muuttumassa. Nyt ARA vannoo 10-vuoden välimallin vuokra-asuntojen puolesta ja samalla eduskunta heikentää pitkän ARA-tuotannon edellytyksiä. Digihaaveisiin uppoutunut liikenneministeriö on unohtanut liikenteen investointien yhteyden asuntotuotantoon, vaikka juuri valmistunut Kehärata on tästä kytkennästä mitä parhain esimerkki.

Kohtuuhintaista asuntotuotantoa ei todistetusti synny hallituskausittain vaihtuvilla periaatteilla. Vuosittainen uustuotanto lisää parhaimmillaan pari prosenttia asuntojen tarjontaa. Siksi kasvavilla kaupunkiseuduilla ei saada pysyviä vaikutuksia vuoden tai kahden tuotannolla. Tarvitsemme vuosien sijasta vuosikymmenien linjauksia kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiin. Tulevissa kaupunkiseutujen MAL-sopimuksissa tulee sitoutua ainakin seuraavan vuosikymmenen investointeihin ja asuntopoliittisiin linjauksiin. Muutoin vuoristorata jatkuu ja kohtuuhintaisen asumisen tavoitteet karkaavat yhä kauemmaksi.

Toivon tulevinakin vuosina raikkaalle ja avoimelle Asuntoreformiyhdistykselle mitä parhainta menestystä!

Hannu Penttilä

Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtaja 2006-2016

 

Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen hallituksen kärkihankkeeksi!

Turvapaikanhakijoiden määrä lisää merkittävästi kohtuuhintaisten asuntojen kysyntää erityisesti Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa, joissa on jo nyt pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Maan hallituksen tulisikin tässä tilanteessa uudelleen arvioida asuntopoliittiset tavoitteensa. Maamme myönteiselle yhteiskuntakehitykselle on välttämätöntä, että hallitus ottaa kohtuuhintainen asumisen työohjelmansa kärkihankkeeksi.

Asia on erityisen ajankohtainen nyt lauantaina 17.10., jolloin vietetään vuosittaista Asunnottomien yötä ympäri Suomea. Se järjestetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Asunnottomuus on kipeä ongelma maailmanlaajuisesti.

– Pidän Suomen tilannetta huolestuttavana. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen ei ole saatu riittävää vauhtia. Kohtuuhintaisten asuntojen vähäisyys on jo nyt merkittävä ongelma Helsingin alueella eikä tulevaisuus näytä paremmalta, Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Penttilä toteaa.

Hallitus pyrkii saamaan uusia yksityisiä toimijoita kiinnostumaan kohtuuhintaisten asuntojen rakentajiksi. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta esimerkiksi hallituksen kaavailemalla lakiesityksellä, jolla muun muassa halutaan alentaa omalle pääomalle maksettavaa tuottoa. Tämä vain vähäisessä määrin loppuvuokriin vaikuttava rajoitus karsii vaarallisessa määrin ARA-vuokra-asuntojen tuottajia. Valtion tukeman omavastuukoron nosto 3,4 prosenttiin nykyisestä yhdestä prosentista kyseenalaistaa tämän tukimuodon merkityksen.

Toinen merkittävä ongelma on niin sanotun Pisararadan toteuttamisen siirtyminen hamaan tulevaisuuteen. Valtio on edellyttänyt kunnilta raideinvestointien vastapainoksi asuntokaavoitusta ratavyöhykkeisiin ja asemanseuduille. Valtion vetäytyminen infrahankkeiden rahoituksesta ei voi olla heijastumatta kuntien toimiin asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

– Hallituksen on otettava asuntojen rakentaminen kärkihankkeisiinsa ja tehtävä nopeita toimenpiteitä kasvukeskusten asuntotilanteen helpottamiseksi, Penttilä vaatii.

Lisätietoja:  puheenjohtaja Hannu Penttilä, Asuntoreformiyhdistys ry,
puh. 050 331 3939,hannu.penttila@vantaa.fi

 


Tervetuloa ARY:n vuosikokoukseen tiistaina 28.4 klo 14.30 AnnaK:n tiloihin!

Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtajana toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseemme ensi tiistaina 28.4. klo 14.30 AnnaK:n tiloihin, Annankatu 24!

Vuosikokouksen jälkeen kuulemme Kiinteistöliiton terveiset toimitusjohtaja Harri Hiltusen toimesta ja Viron arkkitehtiliiton ja maan suurimman arkkitehtitoimiston johtajan Indrek Aalmanin esityksen Viron ja Suomen asuntoarkkitehtuurista viimeisten 70 vuoden aikana. Tämän jälkeen voimme vaihtaa ajankohtaisia kuulumisia Kiinteistöliiton ystävällisesti tarjoaman vastaanoton merkeissä.

 


Hyvää asumisen vuotta 2015!

Asuntoreformiyhdistyksen puolesta on mieluisaa toivottaa kasvavalle jäsenkunnallemme mitä parasta asumisen vuotta 2015!

Kulunut vuosi 2014 oli monella tavoin mielenkiintoinen. Kataisen-Urpilaisen hallituksen vaihtuminen Stubbin-Rinteen hallitukseksi toi joukon uudistuksia eritoten kasvavien kaupunkiseutujemme asuntokysymykseen. Pitkällä aikavälillä vaikuttaa Helsingin seudun asuntotarjontaan merkittävästi maan hallituksen ja Helsingin seudun 14 kunnan laatima infrastruktuurin ja asuntokaavoituksen voimistamista koskeva sopimus. Tämän sopimuksen toteuttamiselle on olennaista saman tahtotilan jatkaminen myös tulevan hallituksen linjauksissa. Lue kokonaan>

 


Jäsenkirje 4.6.2014

ARYn sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 22.4.2014. Kokouksessa yhdistykselle valittiin hallitus ja tilintarkastajat seuraavalle kaudelle sekä vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2014. Seuraavassa edellä mainittujen päätösten sisältö. Lisäksi kirjeessä on kutsu kesän 2014 asuntomessumatkalle Jyväskylään sekä ennakkotieto syksyn tapahtumista.
Vuosikokouksessa päätettyä

 


Hyvää asumisen vuotta 2014!

Suomalaisessa asuntopolitiikassa voi nähdä lukuisia hyviä puolia. Pääosalla kansalaisista ovat asuntoasiat hyvässä kunnossa. Ahtaan asumisen standardi on vuosikymmenien kuluessa vain väljentynyt. Samoin asuntojen varustetaso täyttää lähes kaikkialla jo asumisen asialliset vaatimukset. Pikemminkin voimme kysyä kerrostaloissa asuntokohtaisten saunojen tarvetta tai pientaloalueilla kaavamääräyksen velvoittamien yhteistilojen mielekkyyttä. Rasittamme hyväntahtoisilla normeilla asuntorakentamisen kustannuksia ja luomme tarpeetonta tilaa. Kasvavien kaupunkien sinkkutaloudet tarvitsevat kuitenkin kohtuuhintaista asumista hyvien palveluiden ääressä vaikkapa kaupunginosaksi täydennysrakennetussa lähiössä. Nyt on syytä kaikilla tasoilla pyrkiä kohtuukokoiseen asuntokantaan. Lue kokonaan (pdf)
Hannu Penttilä, ARYn puheenjohtaja

 


Uusien haasteiden Asuntovuosi 2013

Asuntorakentamisen korkeasuhdanteen vuodet 2010-2012 ovat takanapäin. Vuonna 2013 kestävä asuntopolitiikka vaatii taas uudet vastauksensa, joihin ei menneen ajan opit yksin riitä.
Hannu Penttilä,
ARYn puheenjohtaja

Lue kokonaan (pdf)

 


Menestyksellistä Asumisen vuotta 2012!

Asumisen vuosi 2012 avataan Asuntoreformiyhdistyksen seminaarilla Valtioneuvoston asuntopoliittisesta toimenpideohjelmasta tiistaina 14.2.2012 tutussa kokouspaikassa, Pohjois-Pohjalaisen osakunnan ( Bottan) juhlasalissa aivan eduskuntatalon vieressä. Tilaisuuden alustajaksi on lupautunut työryhmän puheenjohtaja Jukka Pekkarinen ja työryhmän työstä antaa arvionsa asuntoministeri Krista Kiuru. Vilkasta keskustelua koskettelee varmaankin ARY:n toiminnan keskeistä tavoitetta; kohtuuhintaista asumista.
Hannu Penttilä,
ARYn puheenjohtaja

Lue kokonaan (pdf)

 


Asuntotuotanto ennätysluvuissa, mutta tulevaisuus vaatii varautumista

Asuntotuotannon tämän päivän määrällinen tilanne on hyvin myönteinen. Kokonaistuotanto tu-lee ylittämään tänä vuonna yli 30 000 asuntoa ja vuosien ponnisteluiden jälkeen Helsingissäkin on rakenteilla tällä hetkellä yli 5 500 asuntoa.
Hannu Penttilä,
ARYn puheenjohtaja

Lue kokonaan (pdf)

 


Metropolialueen asutus vaatii erityishuomiota

Helsingin seudulla pitää jatkaa politiikkaa, jolla estetään seudun jakaantumista yhä selkeämmin hyvä- ja huono-osaisiin alueisiin. 
Hannu Penttilä,
ARYn puheenjohtaja

Lue kokonaan (pdf)

 


Aryn paneelissa kaivattiin viisasta miestä

Asuntoreformiyhdistyksen vaalipaneelissa puhuttiin niin pitkään Helsingin seudun hallinnosta, että Helsingin Sanomien toimittaja Marja Salmela vaati jo keskustelua asuntopolitiikasta.
Sitähän oli tultu kuulemaan. Jan Vapaavuori (kok) vastasi, että hallinnosta pitää puhua, koska ylivoimaisesti paras yksittäinen keino lisätä pääkaupunkiseudun asuntotarjontaa on yhdistää Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.
Lue kokonaan (pdf)

 


ARYn vuositervehdys 2011

Mennyt vuosi 2010 oli Asuntoreformiyhdistyksen menestyksellinen satavuotisjuhlavuosi. Täsmälleen sata vuotta perustamisesta pidetty vastaanotto 6.5.2010, entisen Helsingin Seurahuoneen, nykyisen Kaupungintalon juhlasalissa kokosi reilusti yli puolet yhdistyksemme jäsenkunnasta. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!
Lue kokonaan (pdf)

 


Vuokra-asuntotuotannon taso turvattava

Asuntoreformiyhdistys on huolestunut valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon romahtamisesta. Valtionvarainministeriön esityksessä valtion vuoden 2011 talousarvioksi varaudutaan ainoastaan 4 500 vuokra-asunnon käynnistämiseen, mikä on alhaisin talousarvioluku vuosiin. Tämä merkitsisi sitä, että ensi vuonna rakennettaisiin noin 3 000 erityisryhmien ja 1500 normaalia vuokra-asuntoa.
Lue tiedote 18.8 kokonaan (pdf)

 


Asuntoreformiyhdistys satavuotias

Sata vuotta sitten, toukokuun kuudentena 1910, kokoontui Helsingin silloisella Seurahuoneella yhteiskunnallisten vaikuttajien joukko ryhtyäkseen toimiin työväestön asunto-olojen parantamiseksi Helsingissä, sen esikaupunkialueilla ja muissa kaupungeissa. Paikalla oli sosiaalipoliitikkoja, talous- ja pankkimiehiä, kunnallispoliitikkoja, arkkitehteja, rakentajia ja lääkäreitä. Muun muassa K.J. Ståhlberg ja J.K. Paasikivi osallistuivat tähän kokoukseen, jossa pantiin alulle Yhdistys yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämiseksi. Myöhemmin nimi muutettiin Asuntoreformiyhdistykseksi, joka viettää nyt satavuotisjuhliaan. Yhdistyksellä on nykyään hieman yli 200 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.
Lue tiedote kokonaan (pdf)

 


Asuntoreformipalkinto Jussi-Pekka Alaselle

Asuntoreformiyhdistys jakoi satavuotisen toimintaansa kunniaksi ensimmäisen Asuntoreformipalkintonsa maaneuvos Jussi-Pekka Alaselle. Jussi-Pekka Alanen on työskennellyt laaja-alaisesti ja pitkäaikaisesti kohtuuhintaisen asumisen puolesta. 
Lue tiedote 6.5. kokonaan (pdf)