Hyvää asumisen vuotta 2015!

Asuntoreformiyhdistyksen puolesta on mieluisaa toivottaa kasvavalle jäsenkunnallemme mitä parasta asumisen vuotta 2015! Kulunut vuosi 2014 oli monella tavoin mielenkiintoinen. Kataisen-Urpilaisen hallituksen vaihtuminen Stubbin-Rinteen hallitukseksi toi joukon uudistuksia eritoten kasvavien kaupunkiseutujemme asuntokysymykseen. Pitkällä aikavälillä vaikuttaa Helsingin seudun asuntotarjontaan merkittävästi maan hallituksen ja Helsingin seudun 14 kunnan laatima infrastruktuurin ja asuntokaavoituksen voimistamista koskeva sopimus. Tämän sopimuksen toteuttamiselle on olennaista saman tahtotilan jatkaminen myös tulevan hallituksen linjauksissa.

Jo aikaisemmin toteutettu 40 vuoden ara-vuokra-asuntojen 1 % omavastuukorko laajeni kattamaan myös opiskelija-asuntotuotannon. Samoin käynnistysavustuksen tarjoaminen myös 20 vuoden takausmallin vuokra-asunnoille virkisti tämän vapaarahoitteisen vuokra-asumisen tuotannon. Ehkä vaikutuksiltaan merkittävin oli kuitenkin asumisoikeusasuntojen tuotannon rajoitusten poistaminen, mikä lisäsi voimakkaasti näiden kaupunkiseutujen vuokra-asuntokantaa monipuolistavien asuntojen rakentamista. Kaikkiaan kohtuuhintainen asuntotuotanto voimistui kuluneen vuoden aikana, mutta tarpeeseen nähden tätä linjaa on syytä jatkaa pitkäjänteisesti etenkin kasvavilla kaupunkiseuduillamme.

Yleinen rahoitusmarkkinoiden kiristyminen heijastui niin asuntorakentajien kuin asuntohankintaa pohtivien yksityishenkilöiden toimintaan. Eritoten pientalomarkkinoiden taso romahti ja nopeata tämän tuotantomuodon elpymistä on vaikea kuvitella. Maamme muita Pohjoismaita voimakkaampi asuntotuotanto saattaakin normalisoitua pysyvästi viime vuosia matalammalle tasolle.

Asuntoreformiyhdistyksen oma toiminta vuonna 2014 toteutui tavanomaisen vilkkaana. Seminaarimme keräsivät tutun Bottan juhlasalin verran väkeä ja Asuntomessumatkan oma porukka mahtui hädin tuskin yhteen linja-autoon. Yhdistyksen toimesta teetettiin myös Pellervon Taloudellisella tutkimuslaitoksella Pohjoismainen asuntoselvitys, joka julkaistaan myös alkuvuodesta ARYn www-sivuilla.

Tulevan vuoden aikana testataan asuntopolitiikan uusia tuulia. Perinteiseen vaalipaneelimme Bottalla keskiviikkona 4.3.2015 klo 15 (HUOM. Muuttunut aika!) ovat lupautuneet jo Tapani Mäkinen (kok), Pia Viitanen (sd), Matti Vanhanen (kesk), Juha Väätäinen (pers), Kari Uotila (vas) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr). Tuossa tilaisuudessa kuullaan tulevien eduskuntavaalien asuntopoliittiset lupaukset. Vuosikokouksessamme tiistaina 28.4 klo 14.30 Anna K:n tiloissa voimme taas todeta vaalien voittajat ja suunnata ARYn toimintaa kohti tulevia haasteita.

Hannu Penttilä,
ARYn puheenjohtaja