Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen hallituksen kärkihankkeeksi!

Turvapaikanhakijoiden määrä lisää merkittävästi kohtuuhintaisten asuntojen kysyntää erityisesti Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa, joissa on jo nyt pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Maan hallituksen tulisikin tässä tilanteessa uudelleen arvioida asuntopoliittiset tavoitteensa. Maamme myönteiselle yhteiskuntakehitykselle on välttämätöntä, että hallitus ottaa kohtuuhintainen asumisen työohjelmansa kärkihankkeeksi.

Asia on erityisen ajankohtainen nyt lauantaina 17.10., jolloin vietetään vuosittaista Asunnottomien yötä ympäri Suomea. Se järjestetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Asunnottomuus on kipeä ongelma maailmanlaajuisesti.

– Pidän Suomen tilannetta huolestuttavana. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen ei ole saatu riittävää vauhtia. Kohtuuhintaisten asuntojen vähäisyys on jo nyt merkittävä ongelma Helsingin alueella eikä tulevaisuus näytä paremmalta, Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Penttilä toteaa.

Hallitus pyrkii saamaan uusia yksityisiä toimijoita kiinnostumaan kohtuuhintaisten asuntojen rakentajiksi. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta esimerkiksi hallituksen kaavailemalla lakiesityksellä, jolla muun muassa halutaan alentaa omalle pääomalle maksettavaa tuottoa. Tämä vain vähäisessä määrin loppuvuokriin vaikuttava rajoitus karsii vaarallisessa määrin ARA-vuokra-asuntojen tuottajia. Valtion tukeman omavastuukoron nosto 3,4 prosenttiin nykyisestä yhdestä prosentista kyseenalaistaa tämän tukimuodon merkityksen.

Toinen merkittävä ongelma on niin sanotun Pisararadan toteuttamisen siirtyminen hamaan tulevaisuuteen. Valtio on edellyttänyt kunnilta raideinvestointien vastapainoksi asuntokaavoitusta ratavyöhykkeisiin ja asemanseuduille. Valtion vetäytyminen infrahankkeiden rahoituksesta ei voi olla heijastumatta kuntien toimiin asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

– Hallituksen on otettava asuntojen rakentaminen kärkihankkeisiinsa ja tehtävä nopeita toimenpiteitä kasvukeskusten asuntotilanteen helpottamiseksi, Penttilä vaatii.

Lisätietoja:  puheenjohtaja Hannu Penttilä, Asuntoreformiyhdistys ry,
puh. 050 331 3939,hannu.penttila@vantaa.fi