Vuokra-asuntotuotannon taso turvattava

Tiedote 18.8.2010

Asuntoreformiyhdistys on huolestunut valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon romahtamisesta. Valtionvarainministeriön esityksessä valtion vuoden 2011 talousarvioksi varaudutaan ainoastaan 4 500 vuokra-asunnon käynnistämiseen, mikä on alhaisin talousarvioluku vuosiin. Tämä merkitsisi sitä, että ensi vuonna rakennettaisiin noin 3 000 erityisryhmien ja 1500 normaalia vuokra-asuntoa.

Väestön eläköityminen ja yhteiskunnan rakennemuutos edellyttävät kohtuuhintaisten vuokraasuntojen merkittävää lisäämistä. Hallituksen pitäisi olla huolissaan kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon edellytyksistä eikä tuotannon rajoittamisesta. Tänä vuonna arvioidaan vuokra-asuntotuotannon toteutuvan vielä kaksinkertaisena verrattuna valtionvarainministeriön ensi vuoden esitykseen. Samoin ara-tuotanto nousi viime vuonna 10 000 asunnon tasolle. Nimenomaan ensi vuonna tulisi käynnistää merkittävä määrä vuokraasuntotuotantoa, koska muuta asuntorakentamista koskevat elvytystoimet päättyvät tämän vuoden lopussa. Alhainen ara-tuotannon aloitusmäärä vaarantaa myös Helsingin seudun maankäytön ja asumisen aiesopimuksen toteuttamista.

Asuntoreformiyhdistys on huolestunut myös monipuolisen vuokra-asuntotuotannon tulevaisuudesta. Valtion takauksella 20 vuotta vuokra-asuntokäytössä olevien asuntojen rakentamista ei ole toteutettu vielä missään. Ensi vuoden aikana tulisi edistää myös tämän tuotantomuodon toteuttamista.

Pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän häiriöttömän toiminnan kannalta riittävä ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto on lähivuosien keskeinen edellytys. Nykyistä Helsingin seudun maankäytön ja asumisen aiesopimuskäytäntöä valtion ja seudun kuntien kesken on kehitettävä myös seuraavan hallituksen toimesta. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen käynnistysavustuksella on voitu toteuttaa kohtuuhintaisia asuntoja. Tätä käytäntöä tulee myös jatkaa.

Valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa ei ole syytä tehdä paniikkijarrutusta. Yhteiskunnan tukema kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto ei vie edellytyksiä nyt käynnistyneeltä vapaarahoitteiselta omistusasuntotuotannolta. Vuokra-asuntotuotannolla ylläpidetään myös asukasrakenteen monipuolisuutta.

Asuntoreformiyhdistys on yli kahta sataa asuntoalan vaikuttajaa ja ammattilaisia yhteen kokoava satavuotias yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on yleishyödyllisen asuntotuotannon ja asumisen edellytysten kehittäminen, yhdyskuntasuunnittelun edistäminen ja yleinen asuntopoliittinen valistustyö. Puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingistä.

Lisätietoja
Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Penttilä, puh 050-331 3939