Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen

Bottalle tiistaina 26.4.2016 klo 15.00

Olen toiminut Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtajana nyt kymmenen vuotta. Olen iloinen siitä, että apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki on nyt suostunut ehdokkaaksi ARYn uudeksi puheenjohtajaksi!

ARYn perinteen mukaisesti hallitus on keskustellut hallituksen nimilistasta. Pitkään varapuheenjohtajana toiminut Erkka Valkiala siirtyy jäsenkuntaan ja hänen tilalleen on valmis astumaan toimitusjohtaja Saku Sipola. Samoin pitkään hallituksessa ollut Anne Viita ja Kalervo Haverinen jäävät pois. Espoon asuntotoimen johtaja Anne Savolainen antaisi tilaa apulaiskaupunginjohtaja Olli Isotalolle ja opiskelija-asuntotuotantoa edustaisi uudessa hallituksessa Matti Tarhio. Nykyisestä hallituksesta ovat valmiita jatkamaan Liisa Linna-Angelvuo, Markku Hedman, Sauli Hievanen, Esa Kankainen, Jarmo Linden, Jani Nieminen, Jouni Parkkonen, Ari Pauna, Aija Tasa ja allekirjoittanut. Kiitos kaikille nyt poisjääville hallituksen jäsenille ja parasta menestystä vuosikokouksessa valittaville! Puheenjohtajana annan suuren kiitoksen myös yhdistyksemme sihteeri Laura Hassille, jonka luonnollisesti toivon jatkavan myös uuden puheenjohtajan tukena.

Kulunut kymmenvuotiskausi on ollut asuntopolitiikan vuoristorata, eritoten Helsingin seudulla. Vuosikymmen sitten otaksuttiin Helsingin virallisessa asunto-ohjelmassa pääkaupungin väestönkasvun lähes pysähtyneen. Helsinki päätti vuotuiseksi asuntotuotannoksi riittävän noin 3000 uutta asuntoa. Yleisesti oletettiin ARA-tuotannon olevan päättymässä. Vain vuosi, pari tämän jälkeen tunnustettiin kaupungistumisen ajan merkit ja tuotannon tavoitteita hilattiin myös Helsingissä ylöspäin. Rakennusteollisuutta elvytettiin vuoden 2008 luottolamasta hölläkätisellä välimallin ARA-rahoituksella. Tämäkään ei kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon auttanut ja valtio panosti kohta eritoten pitkän ARA-vuokra-asuntotuotannon edellytyksiin. Tällä linjauksella saavutettiin valtion ja kuntien sopimuksen tavoitteet vuosille 2012-2015 Helsingin seudun maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä.

Vuoden 2015 valmistuneiden asuntojen tuotantoluvut olivat vihdoin Helsingin seudulla kasvaneiden tavoitteiden mukaisia, mutta taas on ajan linjaus muuttumassa. Nyt ARA vannoo 10-vuoden välimallin vuokra-asuntojen puolesta ja samalla eduskunta heikentää pitkän ARA-tuotannon edellytyksiä. Digihaaveisiin uppoutunut liikenneministeriö on unohtanut liikenteen investointien yhteyden asuntotuotantoon, vaikka juuri valmistunut Kehärata on tästä kytkennästä mitä parhain esimerkki.

Kohtuuhintaista asuntotuotantoa ei todistetusti synny hallituskausittain vaihtuvilla periaatteilla. Vuosittainen uustuotanto lisää parhaimmillaan pari prosenttia asuntojen tarjontaa. Siksi kasvavilla kaupunkiseuduilla ei saada pysyviä vaikutuksia vuoden tai kahden tuotannolla. Tarvitsemme vuosien sijasta vuosikymmenien linjauksia kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiin. Tulevissa kaupunkiseutujen MAL-sopimuksissa tulee sitoutua ainakin seuraavan vuosikymmenen investointeihin ja asuntopoliittisiin linjauksiin. Muutoin vuoristorata jatkuu ja kohtuuhintaisen asumisen tavoitteet karkaavat yhä kauemmaksi.

Toivon tulevinakin vuosina raikkaalle ja avoimelle Asuntoreformiyhdistykselle mitä parhainta menestystä!

Hannu Penttilä
Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtaja 2006-2016