Toimintavuosi 2015

Vuosi 2015 on yhdistyksen 106. toimintavuosi.

Yhdistyksen jäsenmäärää kasvatetaan avoimien tilaisuuksien ja www-verkkotiedotuksen sekä jäsenten aktiivisuuden avulla.

Yhdistys seuraa ja analysoi asuntopoliittista tilannetta ja vaikuttaa asuntopolitiikan päättäjiin. Kevään ohjelmaan vaikuttavat erityisesti huhtikuussa käytävät eduskuntavaalit. Syksyn ohjelmassa keskustellaan hallituksen asuntopoliittisesta toimenpideohjelmasta ja pohditaan keinoja vaikuttaa kireisiin vuokra-asuntomarkkinoihin kaupunkiseuduillamme.

Yhdistys on myös yhteydessä mediaan kutsumalla aktiivisesti tiedotusvälineiden edustajia järjestettäviin tilaisuuksiin sekä toimittamalla heille tiedotteita ja kannanottoja.

Tapahtumat

Eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelman valmisteluun liittyvää asuntopoliittista keskustelua seurataan tiiviisti ja keskusteluun osallistutaan mm. perinteisen vaalipaneelin kautta. Heikko talouskasvu ja samanaikainen, kiihtyvä kaupungistuminen tulevat näkymään seuraavan hallituskauden asuntopolitiikan suunnittelussa. Linjauksia asuntopolitiikan tukijärjestelmiin tehtäneen hallitusohjelmassa. Nykyisen tukijärjestelmän ja verokohtelun suuntaaminen oikealla tavalla turvaa eri hallintamuotojen tasapainon ja samalla kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tulevaisuuden. Näistä ajankohtaisista teemoista yhdistys järjestää neljä seminaaria.

Valtakunnallisen XXXVII asunto- ja yhdyskuntapäivän 21.5.2015 ohjelman suunnitteluun ja itse tilaisuuteen osallistutaan entiseen tapaan.

Kotimaan tutustumis- ja seminaarimatka tehdään elokuussa Vantaan asuntomessuille Kivistön uuteen, kehäradan varteen nousevaan kaupunginosaan. Arjen sujuvuus ja asumisen monimuotoisuus ovat messujen kantavat teemat. Kivistöstä löytyy omakotitalojen lisäksi tavallista enemmän myös erityyppisiä kerrostaloasuntoja. Asuntojen muunneltavuus on yksi asuntosuunnittelun teemoista.

Vuotuinen IFHP:n kongressi järjestetään tänä vuonna Pariisissa 28. – 29.5.2015. Sen järjestämisestä vastaa kaupunkiasumisen ja -suunnittelun liitto COFHUAT (Confédération Française Habitat Urbanisme Aménagement du Territoire et Environnement).

Valistus- julkaisutoiminta

Tiedotus- ja julkaisutoiminnassa jatketaan panostusta www.ary.fi – sivuston käyttöön ja informatiivisuuteen. Tämän lisäksi yhdistyksen seminaareja suunnataan tiedotusvälineille.

Yhteistoiminta ja osallistuminen eri yhteisöjen toimintaan

Yhdistys on jäsenenä Suomi Finland Housing and Planning Federationissa (SFHP), samoin kuin Osuuskunta Suomen Asuntomessuissa. Yhdistys osallistuu muiden asuntoalan järjestöjen kanssa Valtakunnallisen asunto- ja yhdyskuntapäivän toteuttamiseen.

Yhdistys jatkaa kansainvälistä toimintaa entisessä laajuudessaan osallistumalla IFHP:n toimintaan jäsenistön henkilökohtaisten suhteitten ja verkostojen pohjalta.

Hallinto

Sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi hallitus kokoontuu toimintavuonna 6-8 kertaa.

Toimisto- ja kirjanpitopalvelut hoidetaan Rva K.A. Koskisen tilitoimiston kautta.

Talous

Taloudellisen tilanteen osalta viitataan talousarvioon, josta ilmenee, että valtionapu on nykytilanteessa välttämätön toiminnan jatkumiselle ja edelleen kehittämiselle.